Terminy

Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej szkoły 12.02.2018 r. 

Uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 15-16.03.2018 r.